SYMPOSIUM: Triple Helix in Biobanking: Intertwining Stakeholders

SAVE THE DATE! 


BBMRI.se Service Centrum för södra Sverige (Lunds universitet) i samarbete med Köpenhamns universitet (avdelningen för folkhälsan) och andra partners (LIF, SWElife, EpiHealth och Medicon Village) välkomnar Er till symposiet: Triple Helix i Biobanking: Intertwining Stakeholders, som kommer att äga rum i Lund.

Var: På Medicon Village (Scheelevägen 2)

När: 15-16 November 2016

Symposiumet är gratis men för organisatoriska skäl krävs registrering

Anmäl dig här

Register över forskningsprovsamlingar

       
   

Besök BBMRI.se Sample Collection Register som innehåller information om över 100 provsamlingar och studier gjorda på humanbiologiskt material. 

Registret uppdateras kontinuerligt.