Triple Helix in Biobanking: Intertwining Stakeholders

Under november månad ägde den 3: e upplagan av det öppna symposiumet med titeln "The Triple Helix in Biobanking" rum på Medicon Village (Lund). Evenemanget som samlade över 80 deltagare anordnades av BBMRI.se Service centre syd och Köpenhamns universitet. Symposiet lockade många tunga namn inom området vilka diskuterade och försökte att ta itu med de nuvarande svårigheterna när det gäller samarbete och utbyte mellan olika aktörer. För mer information klicka här.

Register över forskningsprovsamlingar

       
   

Besök BBMRI.se Sample Collection Register som innehåller information om över 100 provsamlingar och studier gjorda på humanbiologiskt material. 

Registret uppdateras kontinuerligt.