Nytt nummer av biobank SWEDEN

 

 

Läs februari månads nummer här.

 

Hitta tidigare utgåvor.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här

Innehåll biobank SWEDEN #16

* Rapport Storskalig Svensk Biobank     
* Storskalig Svensk Biobank: Användarintervjuer
* Öppen vetenskap och öppen källkod - förbättringar via samarbete for det gemensammas bästa
* Fortsatt expansion av service och utveckling av robotar i biobankning för hälso- och sjukvård
* Intervju med Anders Blanck, VD för Lif, om BBMRI.se  

  

Och mycket mer..

Läs om när BBMRI.se besökte en ny biobank i Japan, det tredje Nordiska mötet om storskalig biobankning, biobankskurs i Zimbabwe, ny bok: tänker om etik, ett standardiserat verktyg för att bygga kohorter.

Register över forskningsprovsamlingar

       
   

Besök BBMRI.se Sample Collection Register som innehåller information om över 100 provsamlingar och studier gjorda på humanbiologiskt material. 

Registret uppdateras kontinuerligt.

 

       

BBMRI ERIC Nyheter

Håll dig uppdaterad om nyheter för BBMRI ERIC här