Nytt nummer av biobank SWEDEN

 
  Läs mars månads nummer här.

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här

Register över forskningsprovsamlingar

   

Besök BBMRI.se Sample Collection Register som innehåller information om nära 90 provsamlingar och studier gjorda på humanbiologiskt material. 

Registret uppdateras kontinuerligt.