Nytt nummer av biobank SWEDEN

 

 

Läs december månads nummer här.

 

Hitta tidigare utgåvor.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här

Innehåll biobank SWEDEN #15

* Lansering av BBMRI.se Service Centers     
* BBMRI-ERIC ELSI gemensam service utnämnd
* Utvärdering av BBMRI.se nationella storskaliga biobanksfacilitet
* Nordiskt e-science excellenscenter
* Symposium och BBMRI.se öppet användarmöte    
* Att göra open access till verklighet: BBMRI.se sample collection register

  

Och mycket mer..

Läs om stöd till biobanking i hälso- och sjukvården, svenskt Biological Expert Center, debatt om Open Access, mötesrapporter från det tredje nationella cytologibiobanksmötet, ett möte om gemensam service för biobanks-IT i Berlin, Inte så sällsynta "Sällsynta sjukdomar",  och det nya IT-verktyget myresearch.se .

Register över forskningsprovsamlingar

       
   

Besök BBMRI.se Sample Collection Register som innehåller information om över 100 provsamlingar och studier gjorda på humanbiologiskt material. 

Registret uppdateras kontinuerligt.