Nytt nummer av biobank SWEDEN

 

 

Läs april månads nummer här.

 

Hitta tidigare utgåvor.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här

Innehåll biobank SWEDEN #17

* Förbättringar av biobankning inom klinisk laboratoriemedicin  
* De 10 mest populära tjänsterna till medicinska forskare
* Pilotimplementering av ett integrerat, tvärvetenskapligt regionalt service center
* Nordiskt mervärde inom biobankning
* Intervju med Markus Perola, koordinator för BBMRI-LPC 

  

Och mycket mer..

Läs om biobanksregister i Europa som tillsammans möter liknande utmaningar, intervju med Anna-Sara Lind från BBMRI.se ELSI center, din träffpunkt för IT-lösningar inom biobanking och den nordiska biobanksbaserade pilotstudien inom kolorektal cancer mm

Biobanker och Big Data: Utmaningar och Möjligheter

Kursen hålls den 2-6 juni på Medicon Village, Lund, och arrangeras av BBMRI.se, Lunds Universitet och Köpenhamns Universitet i samarbete.

Ladda ner flyer, och läs mer här. Deadline 31 maj.

 

Register över forskningsprovsamlingar

       
   

Besök BBMRI.se Sample Collection Register som innehåller information om över 100 provsamlingar och studier gjorda på humanbiologiskt material. 

Registret uppdateras kontinuerligt.

 

       

BBMRI ERIC Nyheter

Håll dig uppdaterad om nyheter för BBMRI ERIC här