Nytt nummer av biobank SWEDEN

 

 

Läs juni månads nummer här.

 

Hitta tidigare utgåvor.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här

Innehåll biobank SWEDEN #18

* Framsteg för den Danska Nationella Biobanken
* Intervju med Bengt Westerberg om förbättrade villkor för registerbaserad forskning
* BBMRI.se Nationella Workshop 2015
* Swedish Cohort Consortium
* Byggande av en infrastruktur för kritiskt sjuka patienter 

  

Och mycket mer..

Vetenskapsrådets initiativ för att lyfta register- och biobanksbaserad forskning, Internationellt koordinerade biobanksregister- att göra verklighet av Open Access, och Open Source IT system i internationell biobankning: B3Africa-projektet mm

Biobanker och Big Data: Utmaningar och Möjligheter

Symposium och kurs anordnas 2-6 november på Medicon Village, Lund, och arrangeras av BBMRI.se, Lunds Universitet och Köpenhamns Universitet i samarbete.

Kursen pågår 2-6 november och riktar sig till doktorander. Ladda ner flyer, och läs mer här. Deadline 30 September.

Symposiet pågår 3-4 november. Symposiet är gratis men registrera dig gärna här, och ladda ner symposiets flyer.

Register över forskningsprovsamlingar

       
   

Besök BBMRI.se Sample Collection Register som innehåller information om över 100 provsamlingar och studier gjorda på humanbiologiskt material. 

Registret uppdateras kontinuerligt.

 

       

BBMRI ERIC Nyheter

Håll dig uppdaterad om nyheter för BBMRI ERIC här