Kurs: Biobanker som resurs for biomedicinsk forskning

 

Denna kurs behandlar begrepp inom biobanksinfrastruktur och biobanksforskning, etiska och rättsliga ramar, samt praktiska överväganden när nya prover samlas in.

Kursen hålls den 9-13 februari 2015 på Karolinska Institutet. Läs mer här.

Sunt förnuft och vanliga fallgropar inom biobanking

Efter att ha arbetat med biobanker globalt och med förståelse för de vetenskapliga principerna om biobanking, hjälper BioCoR biobanker att undvika vanliga fallgropar inom biobanking. 

Välkommen till en lunchföreläsningen som hålls av professor Allison Hubel på Karolinska Institutet den 8 december. Läs mer här.

Register över forskningsprovsamlingar

       
   

Besök BBMRI.se Sample Collection Register som innehåller information om över 100 provsamlingar och studier gjorda på humanbiologiskt material. 

Registret uppdateras kontinuerligt.