Sunt förnuft och vanliga fallgropar inom biobanking

Efter att ha arbetat med biobanker globalt och med förståelse för de vetenskapliga principerna om biobanking, hjälper BioCoR biobanker att undvika vanliga fallgropar inom biobanking. 

Välkommen till en lunchföreläsningen som hålls av professor Allison Hubel på Karolinska Institutet den 8 december. Läs mer här.

Register över forskningsprovsamlingar

       
   

Besök BBMRI.se Sample Collection Register som innehåller information om över 100 provsamlingar och studier gjorda på humanbiologiskt material. 

Registret uppdateras kontinuerligt.

 

       

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här: