Analysera prov

BBMRI.se arbetar med samordning och utveckling av teknologier och reagens för analys av biobanksprov i syfte att göra avancerade metoder allmänt tillgängliga.

Vi strävar således efter att fungera som en viktig länk mellan analysplattformar och forskare som använder biobanksprov samt att säkerställa en bred tillgång till biomolekylära resurser, teknologi och sakkunskap för optimal användning av biobanksprov i Sverige. Ett övergripande mål är att matcha de högkvalitetsprov som finns i våra nationella biobanker med optimal teknik, reagenser och den avancerade expertis som finns tillgänglig i svenska laboratorier samt att samordna dessa resurser för framgångsrik forskning som snabbt kan översättas till klinisk och industriell användning. I hjärtat av alla dessa ansträngningar är ambitionerna att (i) förbättra mekanistisk förståelse av sjukdomar, (ii) definiera och validera diagnostiska markörer, och (iii) identifiera nya läkemedelsmål.

BBMRI.se National Service Center for Analysis Technologies and Reagents

Detta center arbetar för att tillgängliggöra och sprida kunskap kring nya teknologier för molekylär analys av biobanksprover genom direkt rådgivning, utvecklande av databaser, kursverksamhet, konferenser och workshops.

För rådgivning kring molekylära teknologier inför start och planering av nya provsamlingar eller för analys av befintliga biobanksprover kontakta Ulf Landegren (se kontaktuppgifter till höger).

Senast uppdaterad: 14 sep 2016

Kontakt

Ulf Landegren
Tfn: 018 471 49 10
E-post: ulf.landegren@igp.uu.se