Biobanking Analysis Resources Catalogue (BARC)

Biobanking Analysis Resource Catalogue (BARC) är den unika svenska databasen som länkar forskare till teknologier, produkter och tjänster för analys av biobanksprov.

BARC är en fritt tillgänglig katalog som beskriver vilken kompetens och vilka molekylära analysresurser för analys av biobanksprov som finns i Sverige. Katalogen är utformad för att informera forskare hur man bäst utnyttjar sparade prov och var man kan hitta lämpliga analysmetoder. Resurserna listas både efter centra/företag och plats samt tillgänglig teknik och personlig kontakt.

BARC utvecklas och hanteras vid institutionen för immunologi, genetik och patologi (IGP) vid Uppsala universitet.

Om du, som en del av ett akademisk centrum eller företag, har en resurs användbar för analys av biobanksprov är du välkommen att delta i katalogen:

www.barcdb.se

Senast uppdaterad: 19 okt 2012