Databas för laboratorieprotokoll (MolMeth)

Molecular Methods Database (MolMeth), är nu öppen för forskarsamhället. MolMeth är en strukturerad databas som tillhandahåller "bästa praxis-baserade" protokoll för molekylära analyser. Databasen inkluderar även protokoll för provtagnings-procedurer och lagringsförhållanden.

Besök databasen på:

www.molmeth.org

Senast uppdaterad: 19 okt 2012