Hitta biobanksprov och data

Till vänster i menyn hittar du register över forskningsprovsamlingar som hjälper dig att hitta redan insamlat biobanksmaterial som potentiellt kan användas av andra än den forskare/provsamlingsansvariga som insamlat materialet.

Senast uppdaterad: 14 sep 2016

Kontakt

Loreana Norlin
Tfn: 08 524 874 08
E-post: loreana.norlin@ki.se