Andra register

På den här sidan har vi samlat länkar till andra nationella och internationella register som innehåller viss information om humanbiologiska provsamlingar.

På den här sidan har vi samlat länkar till andra register som innehåller information om humanbiologiska provsamlingar.

Välkommen med synpunkter till info@bbmri.se om du tycker att vi bör lägga till något.

Internationella

Catalog of European Biobanks
https://www.bbmriportal.eu/bbmri2.0/jsp/core/login.jsf
(användarnamn: guest, lösenord: catalogue)

Danish National Biobank
http://biobanks.dk/

NordiCDB - Nordic Control Allele Frequency and Genotype Database
http://www.nordicdb.org/database/Home.html

BioSD - BioSample Database
http://www.ebi.ac.uk/biosamples/

Breast Cancer Campaign - Sample Finder
https://breastcancertissuebank.org/bcc/search

TuBaFrost – The European Human Tumor Frozen Tissue Bank
http://eurobonet.pathobiology.eu/cd/index1.php

Deutches Biobanken-Register
http://dbr.biobanken.de/de/web/guest/bdb/

EuroBioBank
http://www.eurobiobank.org/en/services/CatalogueHome.html

NCI Biospecimen Research Database
https://brd.nci.nih.gov/BRN/brnHome.seam

P3G
http://www.p3gobservatory.org/network/partnerCatalogs.htm

Senast uppdaterad: 04 sep 2012