Register över forskningsprovsamlingar

BBMRI.se register över forskningsprovsamlinar avser att bidra till ett bättre utnyttjande av redan befintliga provsamlingar och att öka möjligheterna till forskningssamarbeten. 

Registret bygger på MIABIS, ett minimalt dataset för delning av biomaterial och data.

Du hittar registret här. 

Ladda ner en broschyr om BBMRI.se Sample Collection Register.

Senast uppdaterad: 14 sep 2016