Om Oss

Svensk Nationell Forskningsinfrastruktur för Biobankning och Analys av Biologiska Prover (BBMRI.se) är en nationell forskningsinfrastruktur för sparande och analys av biobanksprov från patienter och friska frivilliga. Sju svenska universitet är partners i BBMRI.se med Karolinska Institutet som värduniversitet. För åren 2010-2017 finansieras BBMRI.se av Vetenskapsrådet.

Optimerad insamling, lagring, uttag och analys av prover för medicinsk forskning kommer att ge nya möjligheter att upptäcka sjukdomar på ett tidigt stadium och avgöra vad som är den bästa behandlingen för en viss sjukdom.

BBMRI.se erbjuder service inom följande områden:

  • BBMRI.se National Service Center for Sample Management (KI)
  • BBMRI.se National Service Center for Ethical, Legal and Societal Issues on Biobanking (Uppsala Universitet)
  • BBMRI.se National Service Center for Analysis Technologies and Reagents (Uppsala Universitet)
  • BBMRI.se Regional Service Center for Southern Sweden (Lunds Universitet)
  • BBMRI.se Service Center for Access and Cohort Enrichment (Umeå Universitet)
  • Biobanks-IT (KI)
Senast uppdaterad: 14 sep 2016