BBMRI.se Service Centers

Ett Service Center erbjuder en definierad uppsättning tjänster till forskare och andra intressenter för vilka användningen av biobanksprov kan vara en fördel. Servicecenter har vetenskapligt ledarskap som kan prioritera utvecklingen av tjänster för att uppnå maximal vetenskaplig effekt och vetenskaplig relevans för respektive område i ett ständigt uppdaterat sammanhang.

Följande BBMRI.se servicecenter finns eller planeras för närvarande:

Senast uppdaterad: 14 sep 2016