Biobanks-IT

Vi arbetar vi med att tillhandahålla IT-stöd för biobanksbaserad forskning inklusive standarder för biobanksinformation. Arbetet görs till stor del i nära samarbete med andra nationella och internationella biobanks- och hälsoinfrastrukturprojekt.

En annan viktig del är att erbjuda forskare möjligheten till en överblick av befintliga biobanksprov, genom ett register över forskningsprovsamlingar, bbmriregister.se. Målet är att förmedla kontaktuppgifter mellan forskare och provsamlingsinnehavare. Registret bygger på MIABIS, ett minimalt dataset för delning av biomaterial och data som blivit de-factostandarden för provsamlingsregister inom BBMRI-ERIC. Genom en samordnad informationshantering kommer varje provsamling att utgöra en suverän resurs för framtida forskning.

Du hittar MIABIS här.

Välkommen med din förfrågan om IT-stöd.

Senast uppdaterad: 14 sep 2016

Kontakt

Loreana Norlin
Tfn: 08-524 822 39
E-post: loreana.norlin@ki.se