BBMRI.se National Service Center for Analysis Technologies and Reagents

Inom denna service center har vi som huvudmål att säkerställa tillgång till teknologier och kunskap för optimalt utnyttjande av biobanksprover i Sverige, och att tjäna som länk mellan centra med analysresurser och forskare som utnyttjar prover. En viktig del av arbetet är att koordinera interaktioner med relevanta verksamheter på nationell och internationell nivå, t ex SciLifeLab och BBMRI.se arbetar med att sprida kunskap kring molekylär analys av biobanksprover genom direkt rådgivning, utvecklande av databaser, kursverksamhet, konferenser och workshops. Webkatalogen Biobanking Analysis Resource Catalogue(BARC) har byggts upp för att hjälpa forskare överblicka hur de bäst kan utnyttja värdefulla biobanksprov, från preanalytiska metoder och provpreparering till analysteknologier och molekylära resurser.

Vi utvecklar också former för dokumentering och standardisering av laboratorieprotokoll relevanta för biobanksforskning med hjälp av databasen MolMeth, samt utvärderar pre-analytiska provhanteringsmetoder, identifierar behov av nya teknologier och understöder utvecklingen av nya avancerade metoder för storskalig analys av biobanksprover.

Välkommen med en kontakt eller förfrågan!

Senast uppdaterad: 14 sep 2016

Ulf Landegren
Tfn: 018 471 49 10
E-post: ulf.landegren@igp.uu.se