BBMRI.se National Service Center for Ethical, Legal and Societal Issues on Biobanking

Forskning baserad på insamlade vävnadsprover och register omgärdas av både lagar och etiska riktlinjer. Vi gör vetenskapliga utredningar om hur olika regler kan tolkas på ett sätt som skyddar donatorers och uppgiftslämnares integritet samtidigt som forskningens intressen tillgodoses. Dessa rapporter publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter av god kvalitet. För uppdaterade referenser med korta sammanfattningar se vår rapport om Biobanksetik & juridik som också kan laddas ned på CRBs hemsida. För hela artiklar i pdf-format kontakta undertecknade. Vi bistår också med råd till svenska forskare och företag när det gäller etikansökningar och uppläggning av forskningsprojekt. Vi håller för närvarande på att ta fram en gemensam europeisk mall för informerat samtycke samt för samarbete över nationsgränserna.

Vi samarbetar inom ramen för olika EU-projekt och andra internationella samarbeten för att lösa olika etiska problem kring biobanks- och registerforskning. Vi studerar också hur de etiska nämnderna hanterar denna typ av forskning. Vi arrangerar och medverkar i olika konferenser och utbildningssammanhang kring etiska och juridiska aspekter. I vår stab finns seniora etiker, jurister, doktorander och en informatör.

Välkommen med en kontakt eller förfrågan!

Senast uppdaterad: 15 dec 2014

Kontakt

Mats G. Hansson
Tfn: 076 341 20 50
E-post: mats.hansson@crb.uu.se