BBMRI.se National Service Center for Sample Management

Forskningen behöver högkvalitativa prover i stora antal som handhas på ett systematiskt, standardiserat och spårbart sätt. Våra biobankstjänster omfattar insamling, bearbetning, lagring och uttag av prover samt utvinning DNA i hög takt. Intresset för mer avancerade tjänster växer också, såsom RNA-extraktion och beredning av levande celler. Vi ger också professionell rådgivning i frågor som rör lag och etik (t.ex. informerade samtycken), provkvalitet och datahantering.

Att det är ett Nationellt Service Center innebär att forskare och intressenter från hela landet kan använda våra tjänster vilket kommer att vara en fortsatt viktig princip.

Hitta mer information om tjänsterna här.

Välkommen med en kontakt eller förfrågan!

Senast uppdaterad: 14 sep 2016

Kontakt

Mark Divers
Tfn: 08 524 823 01
E-post: mark.divers@ki.se