BBMRI.se Service Center for Access and Cohort Enrichment

Det övergripande syftet med BBMRI.se Service Center for Access and Cohort Enrichment är att främja och initiera olika samarbetsprojekt för att etablera ny infrastruktur inom olika sjukdomsområden och för att se till att befintliga och planerade BBMRI-plattformar utnyttjas på ett optimalt sätt. ACE centra är också involverade i den fortsatta utvecklingen av biobankssystem för kvalitetssäkring, inklusive motsvarande juridiska frågor och en nationell katalog för omic-data i kombination med ett system för återanvändning av dessa i enlighet med kraven från forskningsrådet.

Vi ska verka för att underlätta kontakter med register och arbetar på standardisering mellan biobanker. Den nybildade infrastruktur, vilken kan ta år att bygga upp, kommer att vara etablerade på ett sätt som tillåter återanvändning av biobanksprov för olika former av uppföljningsstudier eller för helt nya hypoteser.

Senast uppdaterad: 15 dec 2014