Internationellt arbete

BBMRI-ERIC

BBMRI.se är svensk part i BBMRI-ERIC. BBMRI-ERIC är en av Europas största forskningsinfrastrukturer. ERIC står för European Research Infrastructure Consortium (BBMRI ERIC) och huvudkontoret är beläget i Graz, Österrike.

BBMRI-LPC

BBMRI-LPC (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure – Large Prospective Cohorts) är en av de största biobanksnätverken i Europa som syftar till att underlätta forskarnas tillgång till stora prospektiva studier på människors hälsa och sjukdom.

Senast uppdaterad: 14 sep 2016

BBMRI-ERIC

BBMRI-ERIC Europa
www.bbmri-eric.eu

BBMRI-LPC

BBMRI Large Prospective Cohorts
http://www.bbmri-lpc.org/