Myresearch - en databasinfrastruktur för framåtblickande kohortstudier

Inom Myresearch-projektet utvecklas en IT-infrastruktur för insamlandet av individbaserade uppgifter från flera informationskällor och/eller longitudinella mätningar samt information om biologiska prov. Myresearch.se är ett separat, av VR finansierat, projekt som samarbetar med BBMRI.se.

Information om projektet hittar du här www.myresearch.se

Välkommen med en kontakt eller förfrågan.

Senast uppdaterad: 16 sep 2016

Kontakt

Annie Agrell
Tfn: 08-524 823 85
E-post: annie.agrell@ki.se