26 nov 2015 09:17

Donation till världsledande forskning inom gynekologisk cancer

"Eve Appeal" har fått en stor donation från den brittiska regeringen från medel som tagits upp av skatt på sanitära produkter. Dessa medel ska användas i FORECEE projektet. FORECEE står för Female Cancer Prediction Using Cervical Omics to Individualise Screening and Prevention. Projektet förkortas 4C och finansieras av EU-kommissionens Horizon2020, samt nu även "Eve Appeal".

Läs mer om donationen här, och om den svenska delen i FORECEE projektet här.

Senast uppdaterad: 26 nov 2015