10 sep 2015 11:30

IRDiRC rekommenderar BBMRI.se International Charter of Principles for Sharing Bio-specmens and Data

The International Rare Diseases Research Consortium (IRDiRC) har nyligen bestämt att rekommendera internationella principer för delning av biobanksprover och data som etablerats av BBMRI.se och CRB (Centre for Research Ethics and Bioethics, Uppsala Universitet).

Läs mer här om vad rekommendationerna betyder, och en länkt till publikationen av Deborah Mascalzoni och Mats Hansson.

Senast uppdaterad: 10 sep 2015