14 dec 2015 08:58

Nytt nummer av Biobank perspectives: current issues in biobank ethics and law

I det här numret ger Moa Kindström Dahlin sitt perspektiv på vilka tjänster BBMRI-ERIC ELSI common service tillhandahåller och hur juridiska ramar är sammankopplade med etiska och sociala frågor. Anna-Sara Lind ger en uppdatering på vad som händer nu när EG-domstolen slagit fast att Safe Harbour-klausulen inte är en juridiskt giltig grund för delning av data mellan EU och USA. Du kan också läsa om två doktorandprojekt som tittar på hur deltagarna inom den svenska SCAPIS studien uppfattar riskinformation och vad och hur de skulle vilja veta om deras potentiella enskilda risk sjukdom.

Läs mer här.

Senast uppdaterad: 14 dec 2015