25 aug 2016 13:34

Utredning om ny biobankslag

I maj 2016 fattades beslut av regeringen att starta en utredning för att uppnå en mer ändamålsenlig biobankslag.

Utredningen ska redovisa ett delbetänkande 1 maj 2017 och ett slutbetänkande senast den 31 december 2017. För mer information om direktivet se länk:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2016/05/dir.-201641/

Senast uppdaterad: 25 aug 2016