Styrelse

BBMRI.se styrelse har det formella ansvaret för budgeten fram till den 31 december 2017.

Styrelseledamöterna har bred expertis inom biobanksbaserad forskning samt ett brett nationellt och internationellt perspektiv. Ledamöterna från 2016-06-30 är

T.f.Styrelseordförande:

Mats Karlsson, Örebro Universitet

Ledamöter:

Diana Berggren, Umeå Universitet

Anders Gustafsson, Karolinska Institutet

Jan Forslid, Örebro Landsting

Mari Westin, Novartis Sverige

Senast uppdaterad: 26 jan 2017