Starta studie/provinsamling

För att starta en insamling av prov från människa krävs godkänd etikansökan, provgivarinformation som beskriver syftet med studien och provgivarens rättigheter ur ett lagligt perspektiv samt samtyckesformulär. Rådgivning i samband med att en forskningsstudie planeras och processen med ansökningsmallar, utformning av patientinformation och biobanksdelarna i etikansökan erbjuds på flera håll i landet, både av biobankssamordnare och Regionala biobankscentrum, RBC.

Till vänster har vi samlat länkar till biobanker i Sverige som kan erbjuda biobankservice.

Besök även Nationella biobanksrådets hemsida biobanksverige.se

Senast uppdaterad: 14 sep 2016